Vi ønsker at barn skal få positive opplevelser i vann

og få et trygt og godt forhold til vannmiljøet. Velkommen til svømmekurs!

Navn *
Navn
Kurstype *
Kurssted *