Vi ønsker at barn skal få positive opplevelser i vann og få et trygt og godt forhold til vannmiljøet. Velkommen til svømmekurs!
Navn *
Navn
Kurstype *
Kurssted *