Drammensbadet med sine flotte lokaler er base for våre svømmekurs i Drammen.

Fredager. Kursene varer i 30 min. En kurspakke inneholder 10 ganger og koster kr.1975 (vi følger skolens ferier).

-

Fredag 15:30 - 16:30 (to grupper)