Babysvømming gir god mulighet til en fin samhørighet mellom foreldre og barn. Hovedmålet er å lære barnet trygghet over og under vann. 

 
 

Barnet utvikler seg motorisk, sosialt og får øvet seg på bevegelser som støtter opp om den naturlige bevegelsesutviklingen.

Når babyen er 6-8 uker (minimum 4 kg), kan de fleste begynne på kurs. Kursene går over 10 ganger og vi bader i 30 minutter. Vi synger og leker, dykker etter hvert, hopper fra kanten, balanseøvelser, selvbergingstrening og mye mer. Det kan være to voksne i vannet for de som ønsker det. Futt og fart og mye moro!

Trinn 1: Fra 6 uker til ca 6 måneder

Vi begynner rolig og forsiktig. Vanntilvenning, sanger, legger et godt grunnlag for badeglede. Litt ute i kurset begynner vi å dykke for de som vil det. 

Trinn 2: Fra 5-6 måneder

Vi utvider repertoaret! Flere og lengre dykk, nå har mange blitt riktig trygge under vann. Hopp fra kanten er moro. Alt nytt er spennende for liten og stor.Vi kan nå se at de små badebarna faktisk svømmer litt selv under vann!

Trinn 3: Fra 8-9 måneder

Nå fokuseres det mer og mer på selvberging: Gripe og holde seg fast. Barna forstår at bevegelse gir fremdrift. De har blitt virkelig tøffe. Gruppen har også blitt godt sammensveiset etter hyggelig samvær også etter badingen. Nye barn har også kommet på gruppa.

Trinn 4: Opp til ca 1 år

Sterke små badebabyer som klatrer opp på kanten og kanskje hiver seg uti selv er noe av det vi opplever nå. De har lært så mye som de stolt viser at de kan. Dette er litt av det vi går igjennom på kursene. Resultatet er trygge og selvsikre babysvømmere som er klare til å erobre resten av verden!