Drammensbadet med sine flotte lokaler er base for våre svømmekurs i Drammen.

Fredager. Kursene varer i 30 min. En kurspakke inneholder 10 ganger og koster kr.1995 (vi følger skolens ferier).

-

Fredag 11:30 (to grupper)

Fredag 14:00 til 15:30 (fire grupper)